keskiviikko 22. huhtikuuta 2009

Seinäjoen sossu

Konsultoin tuttua perhettä heidän toimeentulotukiasiassaan. Kaupungille tehtiin valitus. (ks. edellinen blogikirjoitus)

Sosiaali- ja terveyslautakunnalta tuli kuukausi sitten tehtyyn valitukseen vastaus:

Toimeentulolain 11 pykälän mukaan tuloina otetaan huomioon perheen käytettävissä olevat tulot. Palkka on ollut ollut hakijan käytettävissä maksupäivästä alkaen. Toimeentulotukilain 15 pykälän mukaan tulo voidaan jakaa eriin otettavaksi huomioon useampana toimeentulotuen määräämisenn ajanjaksona, mikäli se on kohtuullista. Palkkatulon lisäksi maksettu lomakorvaus on sellainen tulo, joka voidaan arvioida olevan käytettävissä normaalia kuukautta pidemmälle ajalle. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää pitää annetun viranhaltijapäätöksen ennallaan, koska se on tehty toimeentulotukilain mukaan.

HUOMIOITA PÄÄTÖKSESTÄ:

Toimeentulotukea haettiin helmikuulle ja maaliskuulle. Tammikuulle ei tukea haettu. KHO on tehnyt päätöksen 2008 jossa mainitaan: Kuntien on vastedes otettava toimeentulotukipäätöstä tehdessään huomioon hakijan tulot, menot ja varat ainoastaan siltä ajanjaksolta, jolle hän hakee tukea.

Tammikuussa maksettua palkaa on (osittain) jaksotettu helmikuulle. Helmikuulle ei tosiasiassa siirtynyt ylijäämää koska tammikuun palkasta oli maksettu runsaasti vanhoja velkoja. Jaksottaminen l. vyörytys ei ollut kohtuullista. Helmikuun vuokra ja poliklinikkamaksut jäivät rahanpuutteen vuoksi maksamatta - ja ovat edelleen maksamatta! Perheelle tulee häätöuhkaus? Lisäkustannuksia kuitenkin.

Asia viedään Vaasan hallinto-oikeuteen. Vastausta odotellaan puolen vuoden päästä.

Tietoja minusta

Oma valokuva
Finland
Toimeentulotukiasiakkaan blogi.