keskiviikko 25. marraskuuta 2009

Elinkautinen työkkäristä?

Tapasin seminaarissa miehen jolla oli karenssi. Juttelin miehen kanssa, koska halusin vähän lisätietoa hommasta. Hän oli työttömänä työnhakijana hakenut koulutukseen, johon hänet oli hyväksytty.

Hänellä ei ole autoa ja kyytiä ei järjestynyt. Huonon bussiyhteyden takia hänen olisi ollut välttämätöntä jäädä yöpymään puolimatkaan opiskelupaikkakuntaa. Rahaa ei löytynyt, ja oliskohan motivaatiossakin ollut tässä vaihessa jo puutetta.

Mies jätti osallistumatta kurssille, mutta karenssi työkkäristä paukahti. Mies ilmottautuu säännöllisesti työnhakijaksi, mutta rahaa ei tipu Kelasta. Rikos on ollut sen verran kova. Raha on haettava sitten sossusta.

Mies harmitteli sitä, että saahan hän samat rahat sossusta, mutta se huomioi pienetkin ylimääräiset tulot, joihin hän kykenisi..

Karenssi ilmeisesti poistuisi, jos hän olisi töissä puoli vuotta?! tai menisi kurssille?? (muistaakseni näin).

Eräs seminaariin osallistujista sanoi aika osuvasti: -Tämä on häpeä ihmiselle.

Kohtuullisuutta ja inhmillisyyttä tarvittaisiin. Ei elinkautista rikoksesta jota ei ole edes tapahtunut.

tiistai 17. marraskuuta 2009

Asiakkaan osallistuminen sosiaalitoimistossa

Olen mukana eräässä Euroopan unionin sosiaalirahaston hankkeessa. Kyse on paikallisesta hankkeesta, jossa pyritään "muodostamaan hyviä toimintatapoja lähinnä sosiaalitoimiston ja TE-toimiston asiakkaiden palvelujen turvaamiseksi." Hankkeen tiimoilta osallistuin seminaariin Seinäjoella, jossa käsiteltiin Käyttäjä- ja toimijalähtöistä kehittämistä.

* Valtaistaminen (Empowerment). Asiakas päämiehenä. Tämän äärimmäisen ajattelun myötä voisi palvelun käyttäjä (sossun asiakas) osallistua sosiaalialan oppilaitoksen koearviointeihin ja jopa sosiaaliviraston rekrytointiin! Myös palkallisen työsuhteen solmiminen organisaatioon olisi mahdollista asiakkuuden ansiosta.

Aidossa markkinatilanteessa tilaajat ja tuottajat saavat rinnalleen vapaan kuluttajan, joka voi valinnoillaan vahvistaa kilpailua. Kuluttaja (sossun asiakas) on tärkeä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaan on kuitenkin vaikea saavuttaa vapaan kuluttajan (competent consumer) asemaa. Helposti syntyy tilanne jossa toimitaan tilaajien ja tuottajien ehdoilla. Palveluja tuotetaan palvelun käyttäjille (sossun asiakkaille), joten on outoa, jos heitä ei huomioida niiden suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä.

Palvelun käyttäjä [voidaan nähdä] asiantuntijana, jonka tietoa ja taitoa käytetään palvelujärjestelmän toimintatapojen kehittämiseen ja arviointiin. Kysymys ei ole vaan asiakkuudesta, vaan myös asiantuntijuudesta.

-Timo Toikko, Asiakkaiden osallistuminen kehittämistyöhön, Seamk-vihkonen.
(Tämän blogikirjoituksen pohjana Toikon teksti ja muistiinpanoni tilaisuudessa.)

Seminaarissa Seinäjoen sosiaalitoimiston työntekijä käsitteli asiakaslähtöisempää toimintatapaa. Hänen ja kahden työtoverin mielestä nykyinen käytäntö on resurssipulan takia riittävä: Palautetta voi antaa toimeentulotukihakemuksen yhteydessä kirjallisesti taikka sitten [mahdollisesti perustettavaan?]  aloitelaatikkoon. Parempaankin voisi pyrkiä!

perjantai 13. marraskuuta 2009

Maksuilla pelottelua

Hallinto-oikeudesta tuli postia. Kielteinen päätös toimeentulotukiasiassa. Keltaisessa liitelapussa mainittiin että Korkeimpaan hallinto-oikeuteen valitettaessa (mahdollista) on muutoksenhakijan lunastettava maksuna 223€ tai mahdollisesti 115,50€ jos Korkein hallinto-oikeus ei valituslupaa myönnä.

Myös kaupungilta tuli postia. Kielteinen päätös toimeentulotukivalitukseen. Sosiaali- ja terveyslautakunta (Seinäjoella) mainitsi että muutoksenhakijalta: Tuomioistuinten ja er.muiden oikeudenhallintoviranom.suoritteista perittävistä maksuista an.lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89€.

Kysyin oikeudenkäyntimaksuasiaa Vaasan hallinto-oikeudelta. Minua ihmetytti tämä maksullisuus kun on kyse köyhistä toimeentulotukiasiakkaista.

Tosiasiassa: Sosiaaliasioiden käsittely hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa on maksutontaMaininnat oikeudenkäynnin maksullisuudesta sekoittavat ja pelottavat kuntalaista!!

Hallinto-oikeuden vastaus: Sosiaaliasioiden käsittely hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa on maksuton eli oikeudenkäyntimaksua (käsittelymaksu) ei näissä asioissa peritä (Laki tuomioistuinten suoritteista perittävistä maksuista 701/93, § 6 mom. 1, kohta 4). Muutoksenhakuosoitusten ohjeistuksessa tämä on usein ilmaistu vain sanoilla "ellei päätöstä ole muualla laissa säädetty maksuttomaksi" johtuen siitä, että erilaisia poikkeuksia (vapautuksia) säädetystä maksusta on lukuisia.

sunnuntai 1. marraskuuta 2009

Eka kerta leipäjonossa

Katselin lompsaani ja ajattelin että nyt olisi apu tarpeen. Autoremontti on kallista puuhaa toimeentulotukiasiakkaalle.

Kuulin että diakoniatoimistossa saa hyvää kohtelua. Kävinkin sitten seurakunnan diakoniatoimistossa ja palvelu oli asiallista. En suostunut kuitenkaan täyttämään lomaketta jossa sossu saisi tietoa erikoistilanteessa, että olen saanut seurakunnalta apua. Sossu tietää mielestäni minusta jo tarpeeksi. Ja onkohan se päivä tulossa jolloin diakoniatyössä saatu etuus vähentää toimeentulotukea? Parempi vara kuin vahinko. Sain lappusen jolla oli mahdollista hakea ruoka-avustus keskikaupungin jakelupaikasta.

Leipäjonossa: Annoin lappusen ja kuittasin nimeni listaan. Sain mukavasti kannettavaa kotiin. Olo oli kiitollinen, eikä hävettänyt. Seurakunnan ja EU:n ruoka-avusta oli hyötyä. Minulle jäi käyttörahaa enemmän. Suosittelen leipäjonoa :) jos on tukala tilanne. Joulun alla seuraavan kerran!

Tietoja minusta

Oma valokuva
Finland
Toimeentulotukiasiakkaan blogi.