keskiviikko 8. lokakuuta 2008

KHO: tulot ja menot hakuajalta


KHO: Todelliset tulot huomioon päätettäessä toimeentulotuesta

Korkein hallinto-oikeus (KHO) linjasi torstaisessa vuosikirjaratkaisussaan perusteita, joilla kunnan on maksettava toimeentulotukea sitä hakevalle.

Kuntien on vastedes otettava toimeentulotukipäätöstä tehdessään huomioon hakijan tulot, menot ja varat ainoastaan siltä ajanjaksolta, jolle hän hakee tukea.

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen valitti oululainen asukas, joka oli hakenut perheelleen toimeentulotukea joulukuulle 2005.

Oulun kaupunki myönsi perheelle yhden euron ja kymmenen senttiä tukea. Virkailijan mielestä perheen toimeentulolaskelma oli sen verran alijäämäinen.

Virkailija oli ottanut laskelmassaan huomioon Kelan maksaman 302 euron asumistuen mutta ei sitä, että Kela peri summasta suoraan yli sata euroa takaisin. Perheelle oli maksettu liikaa asumistukea tammi-toukokuussa 2005.

Oulun kaupungin mielestä virkailija toimi oikein.

Kaupunki totesi lausunnossaan KHO:lle, ettei toimeentulotuen tarkoituksena ole kompensoida hakijalle aikanaan maksettua ylisuurta etuutta, josta hän on silloin saanut aiheetonta hyötyä.

Korkein hallinto-oikeus näki asian toisin.

KHO huomauttaa, että toimeentulotuki on "sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo".

Oulun kaupungin olisi pitänyt ottaa huomioon perheen tosiasiallisesti käytettävissä olevien tulojen määrä. Oululaisperhe sai todellisuudessa sata euroa vähemmän tuloja käteen kuin virkailijan laskelma osoitti.

KHO:n mukaan kuntien on huomioitava toimeentuloa hakevan ihmisen tulot, menot ja varat "siltä ajanjaksolta, jota koskevana toimeentulotuki määrätään".

Oululaisperheen tapauksessa siis pelkästään joulukuulta 2005.

alkuperäinen uutinen HS:fi 6.7. 2007
lähteeni Väkivallaton ry uutisia 2007 linkki
Finlex-linkki tästä

Tietoja minusta

Oma valokuva
Finland
Toimeentulotukiasiakkaan blogi.