sunnuntai 26. lokakuuta 2008

Kunnallisvaalit ja sosiaaliturvauudistus

Sata-komitealta odotettiin jonkinlaista linjausta tärkeimmistä sosiaaliturvan uudistamishankkeista ennen vaaleja, mutta toisin kävi. Yksimielisyyttä ei syntynyt.
Sata-komitealla on kaksi kuukautta aikaa vääntää näkemyksensä sosiaaliturvan tasosta ja menettelytavoista yksimielisiksi.

Helsingin Sanomien pääkirjoitus 26.10.08

Sata-komitea vaikeni vaalien alla

torstai 23. lokakuuta 2008

Demokratiaa Seinäjoella

Sosiaalilautakunta (Seinäjoella käytetään nimitystä yksilöhuoltojaosto) käsitteli valituksen jonka tein toimeentulotukiasiassa. En ollut toimeentulotukipäätökseen tyytyväinen. -Valitustani ei hyväksytty. Päätös oli kuulema toimeentulotukilain mukainen.

Tein muistuksen samasta asiasta. Eli käytin sosiaaliasiamieheltä saamaani lomaketta. Sama henkilö joka oli valitusasiassa ollut esittelijänä, on nyt muistutusasiassa henkilö joka käsittelee muistutusta.

Eli sama henkilö arvioi nyt että onko hänen esittelemänsä asia saanut asianmukaisen käsittelyn Seinäjoella. Ei tarvitse olla tietäjä tietääkseen lopputuloksen. On.

myöhempi lisäys 28.pvä: Ei muutosta päätökseen. --> Minulla on aikaa valittaa toimeentulotukipäätöksestä hallinto-oikeuteen, joten teen sen. Muistutuksesta ei voi valittaa mihinkään

lauantai 11. lokakuuta 2008

Muistutus toimeentulotukiasiassa

Sain sähköpostissa sosiaaliasiamieheltä lomakkeen nimeltään "Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus".

Pitää alkaa rustaamaan muistutusta viranhaltijan kahdesta päätöksestä tänä viikonloppuna.

Miksi? Kahden eri asian takia:
- Tulot toimeentulotukipäätöksessä arvioitu väärin, yläkanttiin
- Edellisen kuun meno laskettu seuraavan kuun tuloksi.

Tulon arvioinnissa virkailija pitää päänsä eikä muuta päätöstä -- valitin asiasta.
Pyysin myös muutosta virheelliseen laskelmaan jossa edellisen kuun meno muuttui seuraavan kuun tuloksi -- virkailija kirjasi kantani uuteen päätökseen, mutta ei muuttanut päätöstä mitenkään.

Teen nyt muistuksen virkailijan päätösten takia "Toimintayksikön esimiehelle tai tehtäväalueen päällikölle".

Tällainen asioiden ajaminen saattaa tuntua asiaa kokemattomalle liioittelulta. Mutta muutosta ei tunnu saavan vaikka faktat ja sosiaaliasiamiehen kanta olisi selvä. Päätös ei muutu valittamatta. Sossun tädit ovat rautapöksyjä. Virkailija ei muuta päätöstä koska hän ei halua muuttaa sitä. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä, sosiaaliasiamiehen kannalla tai minun mielipiteellä ei ole merkitystä.

Huom! Muistutus on eri asia kuin toimeentulotukiasiasta kunnalle valittaminen. Valittaminen on tärkeämpi, koska sen jälkeen voi mahdollisesti viedä asian hallinto-oikeuteen. Muistutuksen tekeminen sosiaaliasimiehen avustuksella on eri keino vaikuttaa.

Kunnallisvaalit tulossa

Turkulainen Vasemmistoliiton ehdokas Jari Suominen kirjoittaa blogissaan mm..

Toimeentulotuesta

..Periaatteena on aina hylätä hakemus jollain verukkeella siinä toivossa etteivät ihmiset jaksaisi taistella oikeuksistaan.Näin saadaan näennäistä säästöä, joka toisessa paikassa maksaa maltaita.Todellista säästöä ei tule.

Lapsilisän laskeminen tuloksi toimeentuloa laskettaessa on myös ongelma. linkki

keskiviikko 8. lokakuuta 2008

KHO: tulot ja menot hakuajalta


KHO: Todelliset tulot huomioon päätettäessä toimeentulotuesta

Korkein hallinto-oikeus (KHO) linjasi torstaisessa vuosikirjaratkaisussaan perusteita, joilla kunnan on maksettava toimeentulotukea sitä hakevalle.

Kuntien on vastedes otettava toimeentulotukipäätöstä tehdessään huomioon hakijan tulot, menot ja varat ainoastaan siltä ajanjaksolta, jolle hän hakee tukea.

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen valitti oululainen asukas, joka oli hakenut perheelleen toimeentulotukea joulukuulle 2005.

Oulun kaupunki myönsi perheelle yhden euron ja kymmenen senttiä tukea. Virkailijan mielestä perheen toimeentulolaskelma oli sen verran alijäämäinen.

Virkailija oli ottanut laskelmassaan huomioon Kelan maksaman 302 euron asumistuen mutta ei sitä, että Kela peri summasta suoraan yli sata euroa takaisin. Perheelle oli maksettu liikaa asumistukea tammi-toukokuussa 2005.

Oulun kaupungin mielestä virkailija toimi oikein.

Kaupunki totesi lausunnossaan KHO:lle, ettei toimeentulotuen tarkoituksena ole kompensoida hakijalle aikanaan maksettua ylisuurta etuutta, josta hän on silloin saanut aiheetonta hyötyä.

Korkein hallinto-oikeus näki asian toisin.

KHO huomauttaa, että toimeentulotuki on "sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo".

Oulun kaupungin olisi pitänyt ottaa huomioon perheen tosiasiallisesti käytettävissä olevien tulojen määrä. Oululaisperhe sai todellisuudessa sata euroa vähemmän tuloja käteen kuin virkailijan laskelma osoitti.

KHO:n mukaan kuntien on huomioitava toimeentuloa hakevan ihmisen tulot, menot ja varat "siltä ajanjaksolta, jota koskevana toimeentulotuki määrätään".

Oululaisperheen tapauksessa siis pelkästään joulukuulta 2005.

alkuperäinen uutinen HS:fi 6.7. 2007
lähteeni Väkivallaton ry uutisia 2007 linkki
Finlex-linkki tästä

tiistai 7. lokakuuta 2008

Tulojen krooninen yliarviointi

Parina viime kuukautena olen joutunut toteamaan että toimeentulotukilaskelmassa on otettu huomioon liikaa tuloja.
  • syyskuussa huomioitiin kahden kuukauden työmarkkinatuki. Huomautin asiasta. Nyt huomioidaan yhdeltä kuukaudelta, mutta se suurempi, mielestäni, väärä summa. Suurempi summa ei ollut edes käytössäni syyskuussa. Olen valittanut asiasta.

  • elokuussa minulla huomioitiin laskelmassa heinäkuun meno elokuun tulona. Kyllä. Heinäkuun meno siirtyi elokuun tuloksi. Päätös on tältä osin virheellinen. Harmittaa kun en huomannut virhettä aiemmin. Sosiaalilautakunnalle en voi asiasta valittaa koska valitusaika on ummessa, mutta voin valittaa lääninhallitukseen tai oikeuasiamiehelle. Virkailija ei päätöstä muuta vaikka päätös on selvästi virheellinen. Tyypillistä sossun toimintaa. Virheet ovat mielestäni tarkoituksellisia, eivät vahinkoja.

Pyrin tekemään blogikirjoituksistani entistä lyhyempiä. Välttämään euromääriä. Tarkoitus on kertoa ongelmista toimeentulotuen asiakkaana.

Tietoja minusta

Oma valokuva
Finland
Toimeentulotukiasiakkaan blogi.