torstai 4. helmikuuta 2010

Työttömyysturvan saajalle tiedoksi

Sain tiedotteen tammikuun toimeentulotukipäätöksen yhteydessä.
Tämä on siis Seinäjoen kaupungin tiedote sosiaalitoimiston asiakkaille:

Toimeentulotukea laskettaessa työttömyysturva huomioidaan tulona pääsääntöisesti 20 vrk/kk. Työttömyysturvan saajille maksetaan tosiasiassa vuositasolla 13 kertaa 20vrk erä.

Kunnilla on mahdollisuus kompensoida tuota maksua käyttämällä 21,5 vrk kerrointa tai laskemalla yhdelle kalenterikuukaudelle kaksi 20 vrk maksuerää tuloksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt 1.12.09 alkaen toimeentulotukea koskevan ohjeen, jonka mukaan toimeentulotukea laskettaessa otetaan huomioon 2 erää työttömyysturvaa sen kalenterikuukauden tulona, jolloin se on tosiasiassa maksussa.

Asiakkaan tulee varautua tulemaan toimeen ensisijaisesti niillä tuloilla mainitun kuukauden ajan.

Teillä on maksussa 2 erää työttömyysturvaa helmikuulla. -EI PIDÄ PAIKKAANSA!

Kommenttini. Mielenkiintoista. Helmikuulle minulle ei ilmeisesti makseta ollenkaan toimeentulotukea kaksinkertaisen työttömyyskorvauksen takia (Ei muuten edes makseta) - ja toisaalta PELKÄÄN että helmikuun työttömyysturva tai osa siitä vyörytetään maaliskuulle (Tätä pidän ohjeen noudattamisesta johtuvana varsinaisena ongelmana)--> Kohtuuton tilanne minulle ja monelle muulle!

------

Tein iltapuhteena hallintokantelun ohjeesta. Tämä kantelu on omastakin mielestäni tulkinnanvarainen, mutta katson että on hyödyllistä saada asiassa mielipide aluehallintovirastosta.

------

P.Nurminen 21,5 päivän sääntö

Suomi24 -keskustelu  muut tuet ja avustukset 21,5 pv

Tietoja minusta

Oma valokuva
Finland
Toimeentulotukiasiakkaan blogi.