torstai 30. heinäkuuta 2009

Pakkoasiakkaana, hölmöä hommaa

Olen konsultoinut tuttua perhettä toimeentulotukiasioissa. Tämä kirjoitus on jatkoa.

Perheen elättäjä saa ansiosidonnaista työttömyyskorvausta. Hommassa on vaan yksi ongelma. Sossu pakkoperii ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen ja maksaa uhril**, anteeksi asiakkaalle, minimitoimeentulotuen siitä. Erotuksen kaupunki pitää itsellään. Toimeentulotukea on pakko hakea kun kerran sossu on pyytänyt/määrännyt työttömyyskassan maksamaan heille eikä työttömälle itselleen.

Kaupunki perustelee toimintaa lailla.

Toimeentulotukilaki 23 §

Takaisinperintä odotettavissa olevasta etuudesta

Jos toimeentulotukea on myönnetty joko kokonaan tai osaksi ennakkona odotettavissa olevaa eläkettä, elatusapua, avustusta tai muuta jatkuvaa taikka kertakaikkista tuloa, korvausta tai saamista vastaan, toimielin voi periä ja nostaa sen...


Näin on laki.

Toimeentulon saaminen on ollut ongelmallista. Sossun asiakas on valittanut kolmesta toimeentulotukipäätöksestä 2009. Kaksi hylättyä valitusta on jo lähtenyt hallinto-oikeuteen. Mielestäni yhdessä toimeentulotukipäätöksessä oli virhe. Kahdessa muussa oli tämä takaisinperintäongelma. Se oli kohtuuton. Asumistukeakin on pakkoperitty.

Toukokuun alussa sossun asiakas joutui lainaamaan ystävältään XXXX euroa vuokrarästien takia. Muuten olisi tullut häätö.

Sossulta olisi ollut fiksua luopua etuuksien pakkoperinnästä. Näin asiakas olisi nyt heinäkuussa päässyt jo vähän jaloilleen. Omat rahat itselle käyttöön ja suunnittelemaan tulevaisuutta. Mutta kun ei.

PAKKOASIAKKUUS

Jos hakee sossusta toimeentulotukea, voi joutua pakkoasiakkuusloukkuun! Pitäisi siis osata arvioida (mahdollisen) pakkoasiakkuuden kustannukset!! Sossun piti olla helpotus tukalaan taloustilanteeseen. Siitä tuli kuitenkin iso ongelma.

Ja perintätoimistosta tulee fanipostia. Uskolliselle asiakkaalle. Esim. terveyskeskuksen maksuja. Ovathan ne hyväksyttyjä menoja toimeentulotukilaskelmassa, mutta mutta.. asiakas ei ole aina ollut oikein oikeustoimikelpoinen?

KOHTUULLISUUTTA!

Seinäjoen kaupungin sloagan on muuten "24 tuntia hyvää elämää"

LISÄTIETOA TAKAISINPERINNÄSTÄ

tietoa takaisinperinnästä uudemmassa
blogikirjoituksessani


ja etenkin nettisivullani Miten
haen toimeentulotukea |
takaisinperintä

torstai 2. heinäkuuta 2009

Seinäjoen sossu 2

Olen konsultoinut tuttua perhettä. Kesäkuun toimeentulotukipäätös oli muuten ok, MUTTA sossu haluaa ottaa ainakin heinäkuussa maksettavia työttömyyspäivärahajoja itselleen. Miksiköhän? Tein valituksen.


Vaatimus viranhaltijan päätöksen muuttamisesta

Olen saanut kesäkuulle toimeentulotukipäätöksen. Minulle maksettiin heinäkuun 1.pvä liitolta työttömyyspäivärahakorvausta. Sosiaalitoimisto on ottanut ensimmäisen maksusuorituksen liitolta omaan käyttöönsä.

Vastustan sosiaalitoimiston tapaa ottaa työttömyyspäivärahani. Pyydän että päätös tältä osin perutaan, eikä tulevistakaan työttömyyskorvauksen maksatuksia oteta rahaa sos.tston/kaupungin tilille.

Heinäkuussa ja sen jälkeen tililleni maksettavia työttömyyskorvauksia tarvitsen itseni ja lasteni elättämiseen. En voi hyväksyä että sosiaalitoimisto ottaa rahani.

Jos työttömyyskorvaukseni ohjataan sosiaalitoimistoon, joudun kuitenkin hakemaan toimeentulotukea. Mielestäni tämä on järjetöntä ja epätarkoituksenmukaista.

Kesäkuussa saadut rahat ovat menneet kulutukseen. Minulle ei ole jäänyt säästöjä.

Vaadin uutta toimeentulotukipäätöstä kesäkuulle. Heinäkuulle en vielä ole tehnyt toimeentulotukihakemusta.

Tietoja minusta

Oma valokuva
Finland
Toimeentulotukiasiakkaan blogi.