torstai 29. huhtikuuta 2010

Velan vanheneminen ja velkajärjestelyt

Tämä voi kiinnostaa toimeentulotukiasiakasta, koska uskon että monella tt-asiakkaalla on velkaa.

Kävin kunnallisella velkaneuvojalla. Sieltä sain mielenkiintoista infoa. Osa siitä oli tuttua ja jotain uuttakin. Ehdottomasti mielenkiintoinen tapaaminen. Aikaa sain odottaa ainakin 2 kk. En halua tässä mitään tarkkaa selvitystä tehdä, mutta velkojen vanhenemisajoista mainitsen seuraavaa:

Verot 5 vuotta
Yrittäjän eläkemaksut 5 vuotta
Liikennevakuutusmaksut 5 vuotta
Elatusmaksut 5 vuotta
Tavalliset velat jos niistä on käräjäoikeuden tuomio 15 vuotta (muuten 5 vuotta? kuten vuokravelka)
Rikosseuraamuksista 20 vuotta

Velkajärjestelyyn pääsee jos on kaksi vuotta työttömyyttä takana. Tämä ei ole käsittääkseni kai ihan ehdoton vaatimus. Väliaikaista max 6 kk työtä ei katsota esteeksi. Näin voi olla. En sano nyt tässä mitään varmana tietona.

Velkajärjestelyssä tehdään viiden vuoden sopimus jossa maksetaan suojaosuuden ylittävältä osuudelta 50%. Jos on velkajärjestelyssä ja on esim. työttömänä työnhakijana, maksuvelvollisuus voi olla 0€/kk ja siitä ylöspäin. Tässäkin tapauksessa ohjelma etenee ja velka lyhenee sovitusti, ohjelman mukaisesti. Viiden vuoden päästä on pöytä puhdas.

Takuusäätiö voi ollla lainan takaajana:  http://www.takuu-saatio.fi/

En ole mikään velkajärjestelyn asiantuntija joten anna palautetta sähköpostiin to-tu(ät)nic.fi jos haluat korjauksen tai tarkennuksen tähän blogikirjoitukseen. Tässä on nyt käsitelty asiaa lyhyesti, mutta halusin kirjoittaa tärkeästä asiasta jotain :)

Jos velkajärjestely kiinnostaa toden teolla, kannattaa ottaa yhteyttä oman kunnan velkaneuvontaan!

sunnuntai 18. huhtikuuta 2010

Liian pieni perusturva sidottu indeksiin

Sosiaali- ja terveysviesti 1/2010
toimittaja Sirkku Immonen sivut 4-6.
osa jutusta, alkuperäistä juttua muokattu. uusia väliotsikoita. oma pääotsikkoni.

Laajapohjaisen Sata-komitean kunnianhimoisena tavoitteena oli luoda yksilön toimeentulon kannalta riittävä, selkeä, työhön kannustava ja rahoitukseltaan väestön vanhenemisen kestävä sosiaaliturvajärjestelmä.

Perusturvaa piti nostaa

Kipeimmät kompromissit sosiaaliturvan uudistuksesta jouduttiin sosiaalineuvos Elli Aaltosen mukaan tekemään perusturvaa koskevissa esityksissä.

Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton tavoitteena oli saada perusturvaetuuksiin tuntuva tasokorotus: 680 euroa nykyisellä tulotasolla. SKTL halusi myös yhdenmukaistaa eri syistä myönnettävien perusetuuksien tasoja (tarkoittaa työttömyysturvaa??). Tavoitteena oli vähentää toimeentulotuen tarvetta ja sitä kautta köyhyyttä, mutta tavoitteet jäivät auki.

Vasemmisto vastusti

Osa komitean komitean jäsenistä vastusti perusturvaetuuksien korottamista, koska katsoi sen tapahtuvan ansiosidonnaisen sosiaaliturvan kustannuksella (vasemmisto??)

Sata-komitealta lähti yksimielinen viesti hallitukselle. Sen mukaan perusturvaetuudet ovat jääneet 10 vuoden takaiselle tasolle, ja jälleenjääneisyys tulee korjata nostamalla etuuksien tasoa. Lisäksi komitea ehdotti että etuuksien tasoa arvioidaan jatkossa hallituskausittain. Kaikki perusturvaetuudet on sidottu indeksiin.

Toimeentulotuen siirto Kelaan ei toteudu

Kansalaisjärjestöt ja kuntaliitto ajoivat yhdessä toimeentulotuen perusosan siirtämistä kunnilta Kelan vastuulle, jolloin erilaisten etuuksien yhteensovitus olisi nykyistä helpompaa. Sata-komitea äänesti siirrosta viime hetkillä, ja niukka enemmistö puolsi siirtoa. Esitystä siirrosta ei kuitenkaan tehty. Siirrolle on niin paljon poliittista vastustusta, ettei hallitus enää kautensa lopussa halua siirtoa käynnistää.

Köyhät pysyköön nöyrinä. Kontrolli on valtaa.

Elli Aaltonen: ihmisten luukuttamisesta luukulta toiselle ei näemmä yksinkertaisesti raaskita luopua suomalaisessa sosiaaliturvajärjestelmässä. Siirtoa puoltavaa todistetta on olemassa vähintään kymmenen vuoden ajalta ja ajankohtaiset muutokset osoittavat siirron entistä tarpeellisemmaksi. Siirron avulla olisi saatu tasavertainen, asiakaslähtöisempi ja kaikki liitteet ja kuitit huomioon ottava kokonaisjärjestelmä. Se ei myöskään olisi vähentänyt, vaan päinvastoin lisännyt sosiaalityön mahdollisuuksia.

Tietoja minusta

Oma valokuva
Finland
Toimeentulotukiasiakkaan blogi.