sunnuntai 30. elokuuta 2009

Helsingin tilanne

Sosiaaliasiamiesten selvitys v.2008 - Helsinki. Seuraavassa otteita selvityksestä. Olen muokannut tekstiä. (Lihavointi ym.) Tässä pieni osa koko selvityksestä.

Asiakkaiden oikeuksien toteutumisen uhkana ovat sosiaalihuoltoon myönnetyt liian pienet määrärahat, jotka vuosittain ovat vaikeuttaneet sosiaalihuollon perustehtävää, ihmisten auttamista ja hyvinvoinnin parantamista.

---

Asiakkaiden yhteydenotoissa nousi esille henkilöiden ja perheiden elämää vaikeuttavat taloudelliset ongelmat sekä asumiseen liittyvät vaikeudet. lisäkuormitusta asiakkaiden tilanteisiin tuovat myös erilaiset sairaudet, vammat, kriisit ja elämänmuutokset. Liian suureet ongelmat ja murheet murtavat helposti ihmisen jaksamisen ja asiat saattavat jäädä hoitamatta tai huonolle hoidolle. Kaikilla ei myöskään ole tarvittavia kykyjä tai voimia hoitaa itse asioitaan riittävän hyvin.

Toimeentulotukilaskelmassa on kierrätetty mukana sellaisia tuloja, joita ei ole todellisuudessa ollut enää kuukausiin käytettävissä. Asiakasta on kehotettu maksamaan erääntynyt lasku kyseisellä, toimeentulotukilaskelman osoittamalla ”teoreettisella” rahasummalla.

Kirjallinen hakemuskäytäntö ei sovi läheskään kaikille asiakkaille. Sairaus tai muu vakava elämäntilanne heikentää ihmisen toimintakykyä, ja tämä tulisi ottaa nykyistä paremmin huomioon toimeentulotuen hakemuskäytännöissä ja viranomaistoiminnassa.

---

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan pelkän perustoimeentulotuen myöntäminen ei riitä turvaamaan asiakkaan välttämätöntä toimeentuloa laissa tarkoitetulla tavalla. Täydentävässä toimeentulotuessa ei ole suljettu pois mitään menolajia, jos menot harkitaan asiakkaalle tarpeellisiksi. Toimeentulotukilaki ei aseta myöskään ylärajaa täydentävänä tukena myönnettävälle määrälle, vaan arvio tehdään asiakaskohtaisen harkinnan perusteella (Julkaisuja 2007:11)

Toimeentulotukilain mukaan täydentävän toimeentulotuen myöntämisen perusteena on toimeentulotukilaissa mainittu pitkäaikainen toimeentulotuen saaminen, pitkäaikainen tai vaikea sairaus sekä lasten harrastustoimintaan liittyvät erityiset tarpeet. Muita edellisiin rinnastettavia tilanteita voivat olla esimerkiksi lasten tapaamiskustannuksiin liittyvät asiat sekä henkilön joutuminen onnettomuuden uhriksi.

Sosiaaliviraston asiakaskyselyssä vastauksista ilmeni että:” toimeentulotuen taso ei ole riittävä kattamaan elämiskustannuksia”. Leipäjonot ovat tulleet Helsinkiin pysyvästi. Sosiaaliasiamiehet katsovat, että jokaisella ihmisellä tulee olla tasavertainen mahdollisuus ostaa elintarvikkeensa suoraan kaupasta.

selvitys v.2008, julkaistu 2009

http://sosiaaliasiamiehet.blogspot.com/2009/05/helsingin-sosiaaliasiamiesten-selvitys.html

http://sosiaaliasiamiehet.blogspot.com

muuta:
Dyykkarit.net | Saalispalsta | Mistä ruokaa Itä-helsingissä ?
http://dyykkarit.net/phpBB2/viewtopic.php?t=112

maanantai 24. elokuuta 2009

Sympatiaa eli rahaa

Miksi sossu kysyy selvitystä verotuksesta kuukaudesta toiseen. Sama juttu vuokran määräytymisen selvittämiseksi. Kun samoja tietoja kysytään neljästi, tulee mieleen että kuntalaista mopotetaan. Tiedon kulussa on ongelmia tai pahempaa. Olisiko niin että kuntalaisen haku halutaan torpata, jotta hän kyllästyisi ja rupeaisi kinumaan rahaa sukulaisilta sieltä sun täältä tai ottaisi vastaa ensimmäisen duunin joka on vähän sinne päin.

Sossun tädit voisivat sympatiseerata asiakasta=kuntalaista. Mutta onkos tämä asiakas:
a) Oikeassa? (Ei!)
b) Maksaako asiakas heidän palkkansa? (No ei todellakaan!)

Sossulta lisää sympatiaa. Ja ihmiset tarvii rahaa. Köyhät etenkin :)

Tietoja minusta

Oma valokuva
Finland
Toimeentulotukiasiakkaan blogi.