lauantai 30. elokuuta 2008

Jätän syyskuun 1.pvä hakemuksen

Tässä blogissani tarkastelen olenko saanut muutoksen toimeentulotukipäätökseen vaatimuksen, valituksen tai kantelun johdosta. Kirjoitan blogiin myös kommentteja, koska en päivätä toimeentulotuki-nettisivua enää kovin usein. Sivusto on valmis. Se antaa perustietoa toimeentulon hausta jne..

linkki sivulle Toimeentulotuki. Asiakkaan näkökulmia. Kuinka haen toimeentulotukea löytyy tästä blogista. Sivulle pääsee myös tästä
---

Jätän syyskuun 1. pvä toimentulotukihakemuksen. Saas nähdä miten (ehkä) syyskuussa maksettava 351 euroa vaikuttaa. Minulle pitäisi siis maksaa toimeentulotukea helmikuulle 351 euroa lisää ((syyskuussa?)). Maksusta on hallinto-oikeuden päätös.

Jaksaisko oikein uskoa että minulle maksetaan toimeentulotukea ja ettei tätä 351 € huomioida? Kaupungin sosiaaliasiamiehen mukaan olisi kohtuutonta, jos summa huomioitaisiin.

maanantai 25. elokuuta 2008

Länsi-Suomen lääninhallituksen päätös - hallintokantelu


Tämä hallintokantelu liittyy melkolailla suoraan tässä blogissa aiemmin olleeseen hallinto-oikeuden päätökseen. Länsi-Suomen lääninhallitus tutki kantelua jonka tein huhtikuun puolessavälissä koskien toimeentulotukiasiani käsittelyä Seinäjoella helmi-maaliskuussa.

* Toimeentulotukilaskelma tehty virheellisesti. Laskelma osoitti että minulla oli helmikuussa 559 euroa suuremmat menot kuin tulot - ja tämä oli sossun Riitta Suojasen mielestä ok!!!

* Minulta ei kysytty lisätietoja asiassa. Taloustilanteeni oli tosi huono. -maksamattomat vuokrat.

* Pyyntööni vastaanotossa saada aika virkailijalle jotta voisimme keskustella taloustilanteesta suhtauduttiin välinpitämättömästi ellei suorastaan pilkallisesti: "Emme me voi täällä aikoja taikoa, jos niitä ei ole".

Well.. Lääninhallitus oli sitä mieltä että kaikki meni ok!!

VOIDAAN EHKÄ SANOA ETTÄ FAKTISESTI EI OLLUT IHAN SAMASTA ASIASTA KYSEKÄÄN KOSKA KANTELU LÄÄNINHALLITUKSEEN EI OLLUT 100% SAMA KUIN VALITUS HALLINTO-OIKEUTEEN.

Hallinto-oikeus kuitenkin velvoitti Seinäjoen sosiaali- ja terveyslautakunnan antamaan toimeentulotukea tulovajauksen verran helmikuulle - mikä tekee 351 euroa - kun huomioidaan myöhemmin loppukuussa itkuisesti kinutut toimeentulotukieurot.

perjantai 22. elokuuta 2008

Kauan odotettu päätös hallinto-oikeudesta
Helmikuun toimeentulotukilaskelma näytti 559 € miinusta!

Olin tyytymätön toimeentulotukipäätökseen jonka Seinäjoen johtava sosiaalityöntekijä Riitta Suojanen teki. Hän ei muuttanut päätöstä, vaikka se oli mielestäni selvästi virheellinen. Kirjoitin sosiaalilautakunnalle "Vaatimuksen viranhaltijan päätöksen muuttamisesta", mutta päätös ei muuttunut. Tämän jälkeen tein valituksen toimeentulotukiasiassa Vaasan hallinto-oikeuteen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta oli sitä mieltä etten ollut hakenut ensisijaista etuutta eli työttömyysturvaa. Väite ei pitänyt paikkaansa ja pystyin sen perustelemaan. Olin hakenut Kelalta työttömyyspäivärahaa heti välittömästi kun sain tiedon että minun on sitä mahdollista hakea yritystoiminnan lopettamisen jälkeen.

Sossu laski maaliskuussa maksettavan työttömyyspäivärahan minulle helmikuun tuloksi, mikä oli siis virheellinen tapa.

Maaliskuussa maksettu päiväraha ei ollut helmikuussa käytettävissä olevaa tuloa.

Hallinto-oikeus velvoittaa Seinäjoen sosiaali- ja terveyslautakunnan antamaan toimeentulotukea helmikuulle vielä 351 €.

Toimeentulotuen määrä on toimeentulotuesta annetun lain mukaan määriteltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotus. Tuloina otetaan huomioon henkilön ja perheenjäsenten käytettävissä olevat tulot.

Riidatonta on ollut ettei minulla ollut helmikuussa Kelan myöntämää työttömyysturvaa. Tulevaisuudessa mahdollisesti myönnettäviä etuja ei voida pitää käytettävissä olevina tuloina. Minulla on siis ollut oikeus tulovajauksen mukaiseen toimeentulotukeen.

Sovelletut oikeusohjeet
Laki toimeentulotuesta 11 § 1 mom
Hallintolainkäyttölaki 74 § 1 mom

Seinäjoen kaupunki voi viedä asian korkeinpaan hallinto-oikeuteen, jos sille myönnetään valituslupa.

Tietoja minusta

Oma valokuva
Finland
Toimeentulotukiasiakkaan blogi.