lauantai 27. kesäkuuta 2009

Hyvinvoinnista köyhäinhuoltoon

haastattelussa Erkki Tuomioja, Iltalehti 27.6. (muokattu, omat otsikot)

Toimeentulo ja terveys

Hyvinvointiyhteiskunnan purkaminen lopetettava. Käytännössä tämä tarkoittaa perustoimeentulon palauttamista sellaiselle tasolle, että ihmisten ei tarvitse turvautua harkinnanvaraiseen toimeentulotukeen. Julkinen terveydenhoito on resursoitava niin, että kaikki voivat sitä käyttää.

..hyvin toimeentulevat saavat paremmat terveyspalvelut terveyshuollon ja maksullisten palvelujen kautta, ja elävät pitempään.

Tuomiojalle pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta on edelleen ylittämätön saavutus maailmassa.

Politiikka

Juuri ne jotka poliittisesta vaikuttamisesta eniten hyötyisivät, eivät äänestä. Suomen talouden pelastaminen 1990-luvulla oli mittava haaste. Kun siinä oli päästy pitävälle pohjalle, olisi pitänyt kantaa huolta hyvinvointiyhteiskunnasta. Suomessa hyvinvointiyhteiskuntaa alettiin purkamaan ennen kuin oli saavutettu samaa tasoa kuin Ruotsissa ja muissa pohjoismaissa.

Erilaisilla "köyhyyspaketeilla" puretaan hyvinvointiyhteiskuntaa. Porvarit ovat palauttamassa meitä tarveharkintaiseen köyhäinhuoltoon.

keskiviikko 24. kesäkuuta 2009

Oikeudenkäyntikuluja huomioitiin

Valitus toimeentulotukiasiassa

Hallinto-oikeus velvoittaa Seinäjoen kaupungin maksamaan minulle vielä lisää toimeentulotukea syyskuulle 2008! XX euroa.

Tilanne: Työmarkkinatuen lapsikorotus meni suoraan kaupungille (ensimmäistä kertaa), mutta sossu laski vanhan, suuremman, summan yhä tulokseni 12.9.2008. Tämä oli siis väärin. Tulojani yliarvioitiin.

Sain siis päätöksen nyt kesäkuussa 2009 joka koski syyskuun 2008 toimeentulotukipäätöstä. Muttei ajan kuluminen nyt haitannut, koska päätös oli myönteinen :)

Sain pyytämäni 20 euroa oikeudenkäyntikuluihin:

Hallintolainkäyttölain 74 pykälän 1 mom mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen ao. oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sanotun lainkohdan mukaan kyseisiä sääntöjä voidaan soveltaa myös päätökseen tehneeseen hallintoviranomaiseen. Hallintolainkäyttölain 74 pyk 2 mom mukaan harkitessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut VIRANOMAISEN VIRHEESTÄ .. kaupunki on velvoitettava korvaamaan valitusasian hoitamisesta aiheutuneesta TYÖSTÄ JA AJANHUKASTA vaaditut 20 euroa.

linkki: Poliisi auttaa toimeentulotuen haussa, syyskuu 2008

Tietoja minusta

Oma valokuva
Finland
Toimeentulotukiasiakkaan blogi.