keskiviikko 10. syyskuuta 2008

Peruspalveluministeri Paula Risikko (Kokoomus)

Ministeri Risikkoa haastatellaan Seinäjoen seurakunnan Lakeuden risti -lehdessä nro 5 syyskuu 2008. Ministeri ottaa osaa kirkon diakoniatyön tulevaisuuspaneeliin lokakuussa.

ote jutusta Hyvinvointierot voimistuvat, yhteisvastuu vähenee

-Diakoniatyössä ihmisen kohtaaminen on mahdollista tilannekohtaisemmin ja anonyymimmin kuin julkisissa sosiaalipalveluissa esimerkiksi viimesijaisessa toimeentulotukijärjestelmässä. Julkisen sektorin toiminta on tiukemmin normipohjaista. Asiakas on velvollinen sitoumuksiin, joiden toteutumista valvotaan; esim. työn vastaanottaminen

-Koko yhteiskunnan kannalta on hyvä asia, että on olemassa useammanlaisia viimesijaista tukea antavia tahoja, joiden puoleen ihmiset voivat eri elämäntilanteissa hakeutua. Julkisen järjestelmän viimesijaisen turvan, myös toimeentuloturvan, tulisi olla riittävää kaikille kansalaisille, toteaa Paula Risikko.

-Toimiva yhteistyö seurakuntien diakoniatyön ja kuntien perusturvan kesken on ministeri Risikon mielestä merkittävä asia.

-Kuntatasolla tulisi pyrkiä voimien yhdistämiseen, jotta vastuuta voitaisiin jakaa oikeassa suhteessa ja myös päällekkäisyyksiltä vältyttäisiin. Työnjaossa tulee kunnioittaa molempien osapuolien itsenäisyyttä ja erityisesti diakoniatyön perusmissiota. Yhteisiä tapaamisia tarvittaisiin enemmän.

Toimeentuloturvaa pohditaan

Sosiaaliturvakomitea SATA pohtii juuri miten voidaan jatkossa kehittää toimeentuloturvaa. Se ei ole mikään helppo tehtävä.

Tietoja minusta

Oma valokuva
Finland
Toimeentulotukiasiakkaan blogi.