sunnuntai 18. huhtikuuta 2010

Liian pieni perusturva sidottu indeksiin

Sosiaali- ja terveysviesti 1/2010
toimittaja Sirkku Immonen sivut 4-6.
osa jutusta, alkuperäistä juttua muokattu. uusia väliotsikoita. oma pääotsikkoni.

Laajapohjaisen Sata-komitean kunnianhimoisena tavoitteena oli luoda yksilön toimeentulon kannalta riittävä, selkeä, työhön kannustava ja rahoitukseltaan väestön vanhenemisen kestävä sosiaaliturvajärjestelmä.

Perusturvaa piti nostaa

Kipeimmät kompromissit sosiaaliturvan uudistuksesta jouduttiin sosiaalineuvos Elli Aaltosen mukaan tekemään perusturvaa koskevissa esityksissä.

Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton tavoitteena oli saada perusturvaetuuksiin tuntuva tasokorotus: 680 euroa nykyisellä tulotasolla. SKTL halusi myös yhdenmukaistaa eri syistä myönnettävien perusetuuksien tasoja (tarkoittaa työttömyysturvaa??). Tavoitteena oli vähentää toimeentulotuen tarvetta ja sitä kautta köyhyyttä, mutta tavoitteet jäivät auki.

Vasemmisto vastusti

Osa komitean komitean jäsenistä vastusti perusturvaetuuksien korottamista, koska katsoi sen tapahtuvan ansiosidonnaisen sosiaaliturvan kustannuksella (vasemmisto??)

Sata-komitealta lähti yksimielinen viesti hallitukselle. Sen mukaan perusturvaetuudet ovat jääneet 10 vuoden takaiselle tasolle, ja jälleenjääneisyys tulee korjata nostamalla etuuksien tasoa. Lisäksi komitea ehdotti että etuuksien tasoa arvioidaan jatkossa hallituskausittain. Kaikki perusturvaetuudet on sidottu indeksiin.

Toimeentulotuen siirto Kelaan ei toteudu

Kansalaisjärjestöt ja kuntaliitto ajoivat yhdessä toimeentulotuen perusosan siirtämistä kunnilta Kelan vastuulle, jolloin erilaisten etuuksien yhteensovitus olisi nykyistä helpompaa. Sata-komitea äänesti siirrosta viime hetkillä, ja niukka enemmistö puolsi siirtoa. Esitystä siirrosta ei kuitenkaan tehty. Siirrolle on niin paljon poliittista vastustusta, ettei hallitus enää kautensa lopussa halua siirtoa käynnistää.

Köyhät pysyköön nöyrinä. Kontrolli on valtaa.

Elli Aaltonen: ihmisten luukuttamisesta luukulta toiselle ei näemmä yksinkertaisesti raaskita luopua suomalaisessa sosiaaliturvajärjestelmässä. Siirtoa puoltavaa todistetta on olemassa vähintään kymmenen vuoden ajalta ja ajankohtaiset muutokset osoittavat siirron entistä tarpeellisemmaksi. Siirron avulla olisi saatu tasavertainen, asiakaslähtöisempi ja kaikki liitteet ja kuitit huomioon ottava kokonaisjärjestelmä. Se ei myöskään olisi vähentänyt, vaan päinvastoin lisännyt sosiaalityön mahdollisuuksia.

Tietoja minusta

Oma valokuva
Finland
Toimeentulotukiasiakkaan blogi.