tiistai 16. joulukuuta 2008

Jouko Kajanoja sosiaaliturvauudistuksesta

Jouko Kajanoja: OECD:n raportti ennakoi sata-komitean esityksiä 15.12.2008

Arvelen komitean esittävän myös nykyistä sosiaaliturvajärjestelmää selkeyttäviä parannuksia esimerkiksi asumistukeen ja omaishoitoon. Osa niistä tulee vaatimaan määrärahojen lisäyksiä, sillä muutoin liian monen edunsaajan asema heikkenisi. Toisaalta on luultavaa, että sosiaaliturva myös monimutkaistuu entisestään muun muassa uuden vähimmäiseläkkeen vuoksi.

Lopputulos on nykynäkymin seuraava. Kuilu perusturvan varassa elävien ja muun väestön tulojen välillä jatkaa kasvuaan ja etäännytään yhä kauemmas pohjoismaisen hyvinvointivaltion universalistisesta luonteesta kohti harkinnanvaraista ja kontrolloivaa köyhyyspolitiikkaa.

Olin monen muun mukana aiheuttamassa painetta sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen aloittamiseen. Painostus tuotti tulosta eli sata-komitean. Taisi olla virhe. Nykyisissä poliittisissa voimasuhteissa "kokonaisuudistus" saattaa johtaa pohjoismaisen hyvinvointivaltion tehostettuun alasajoon.

Uhka on peruste aktivoida toimintaa perusturvan ympärillä. Komitean tuloksia ei sanottavasti ennätetä panna toimeen ennen seuraavia eduskuntavaaleja. Nyt on siis aika kehittää asiasta vauhdikas ja kohti vaaleja voimistuva keskustelu.

koko juttu Työttömien Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestön nettisivulla

Tietoja minusta

Oma valokuva
Finland
Toimeentulotukiasiakkaan blogi.