perjantai 13. marraskuuta 2009

Maksuilla pelottelua

Hallinto-oikeudesta tuli postia. Kielteinen päätös toimeentulotukiasiassa. Keltaisessa liitelapussa mainittiin että Korkeimpaan hallinto-oikeuteen valitettaessa (mahdollista) on muutoksenhakijan lunastettava maksuna 223€ tai mahdollisesti 115,50€ jos Korkein hallinto-oikeus ei valituslupaa myönnä.

Myös kaupungilta tuli postia. Kielteinen päätös toimeentulotukivalitukseen. Sosiaali- ja terveyslautakunta (Seinäjoella) mainitsi että muutoksenhakijalta: Tuomioistuinten ja er.muiden oikeudenhallintoviranom.suoritteista perittävistä maksuista an.lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89€.

Kysyin oikeudenkäyntimaksuasiaa Vaasan hallinto-oikeudelta. Minua ihmetytti tämä maksullisuus kun on kyse köyhistä toimeentulotukiasiakkaista.

Tosiasiassa: Sosiaaliasioiden käsittely hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa on maksutontaMaininnat oikeudenkäynnin maksullisuudesta sekoittavat ja pelottavat kuntalaista!!

Hallinto-oikeuden vastaus: Sosiaaliasioiden käsittely hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa on maksuton eli oikeudenkäyntimaksua (käsittelymaksu) ei näissä asioissa peritä (Laki tuomioistuinten suoritteista perittävistä maksuista 701/93, § 6 mom. 1, kohta 4). Muutoksenhakuosoitusten ohjeistuksessa tämä on usein ilmaistu vain sanoilla "ellei päätöstä ole muualla laissa säädetty maksuttomaksi" johtuen siitä, että erilaisia poikkeuksia (vapautuksia) säädetystä maksusta on lukuisia.

Tietoja minusta

Oma valokuva
Finland
Toimeentulotukiasiakkaan blogi.