tiistai 17. marraskuuta 2009

Asiakkaan osallistuminen sosiaalitoimistossa

Olen mukana eräässä Euroopan unionin sosiaalirahaston hankkeessa. Kyse on paikallisesta hankkeesta, jossa pyritään "muodostamaan hyviä toimintatapoja lähinnä sosiaalitoimiston ja TE-toimiston asiakkaiden palvelujen turvaamiseksi." Hankkeen tiimoilta osallistuin seminaariin Seinäjoella, jossa käsiteltiin Käyttäjä- ja toimijalähtöistä kehittämistä.

* Valtaistaminen (Empowerment). Asiakas päämiehenä. Tämän äärimmäisen ajattelun myötä voisi palvelun käyttäjä (sossun asiakas) osallistua sosiaalialan oppilaitoksen koearviointeihin ja jopa sosiaaliviraston rekrytointiin! Myös palkallisen työsuhteen solmiminen organisaatioon olisi mahdollista asiakkuuden ansiosta.

Aidossa markkinatilanteessa tilaajat ja tuottajat saavat rinnalleen vapaan kuluttajan, joka voi valinnoillaan vahvistaa kilpailua. Kuluttaja (sossun asiakas) on tärkeä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaan on kuitenkin vaikea saavuttaa vapaan kuluttajan (competent consumer) asemaa. Helposti syntyy tilanne jossa toimitaan tilaajien ja tuottajien ehdoilla. Palveluja tuotetaan palvelun käyttäjille (sossun asiakkaille), joten on outoa, jos heitä ei huomioida niiden suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä.

Palvelun käyttäjä [voidaan nähdä] asiantuntijana, jonka tietoa ja taitoa käytetään palvelujärjestelmän toimintatapojen kehittämiseen ja arviointiin. Kysymys ei ole vaan asiakkuudesta, vaan myös asiantuntijuudesta.

-Timo Toikko, Asiakkaiden osallistuminen kehittämistyöhön, Seamk-vihkonen.
(Tämän blogikirjoituksen pohjana Toikon teksti ja muistiinpanoni tilaisuudessa.)

Seminaarissa Seinäjoen sosiaalitoimiston työntekijä käsitteli asiakaslähtöisempää toimintatapaa. Hänen ja kahden työtoverin mielestä nykyinen käytäntö on resurssipulan takia riittävä: Palautetta voi antaa toimeentulotukihakemuksen yhteydessä kirjallisesti taikka sitten [mahdollisesti perustettavaan?]  aloitelaatikkoon. Parempaankin voisi pyrkiä!

Tietoja minusta

Oma valokuva
Finland
Toimeentulotukiasiakkaan blogi.