perjantai 22. elokuuta 2008

Kauan odotettu päätös hallinto-oikeudesta
Helmikuun toimeentulotukilaskelma näytti 559 € miinusta!

Olin tyytymätön toimeentulotukipäätökseen jonka Seinäjoen johtava sosiaalityöntekijä Riitta Suojanen teki. Hän ei muuttanut päätöstä, vaikka se oli mielestäni selvästi virheellinen. Kirjoitin sosiaalilautakunnalle "Vaatimuksen viranhaltijan päätöksen muuttamisesta", mutta päätös ei muuttunut. Tämän jälkeen tein valituksen toimeentulotukiasiassa Vaasan hallinto-oikeuteen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta oli sitä mieltä etten ollut hakenut ensisijaista etuutta eli työttömyysturvaa. Väite ei pitänyt paikkaansa ja pystyin sen perustelemaan. Olin hakenut Kelalta työttömyyspäivärahaa heti välittömästi kun sain tiedon että minun on sitä mahdollista hakea yritystoiminnan lopettamisen jälkeen.

Sossu laski maaliskuussa maksettavan työttömyyspäivärahan minulle helmikuun tuloksi, mikä oli siis virheellinen tapa.

Maaliskuussa maksettu päiväraha ei ollut helmikuussa käytettävissä olevaa tuloa.

Hallinto-oikeus velvoittaa Seinäjoen sosiaali- ja terveyslautakunnan antamaan toimeentulotukea helmikuulle vielä 351 €.

Toimeentulotuen määrä on toimeentulotuesta annetun lain mukaan määriteltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotus. Tuloina otetaan huomioon henkilön ja perheenjäsenten käytettävissä olevat tulot.

Riidatonta on ollut ettei minulla ollut helmikuussa Kelan myöntämää työttömyysturvaa. Tulevaisuudessa mahdollisesti myönnettäviä etuja ei voida pitää käytettävissä olevina tuloina. Minulla on siis ollut oikeus tulovajauksen mukaiseen toimeentulotukeen.

Sovelletut oikeusohjeet
Laki toimeentulotuesta 11 § 1 mom
Hallintolainkäyttölaki 74 § 1 mom

Seinäjoen kaupunki voi viedä asian korkeinpaan hallinto-oikeuteen, jos sille myönnetään valituslupa.

Tietoja minusta

Oma valokuva
Finland
Toimeentulotukiasiakkaan blogi.